Support professionals

Voorlichting

Wil je als organisatie meer weten over de gevolgen van hersenletsel?

Heb je als afdeling of als collega te maken met hersenletsel en wil je hier meer kennis en inzicht over verkrijgen?

Namens de Hersenstichting hebben wij als publieksvoorlichter jaren lezingen verzorgd over hersenletsel of het brein aan overheidsinstanties, bedrijven, het onderwijs of verenigingen. Deze lezingen mogen we nu vanuit HersenletselSupport voortzetten. We bieden een unieke combinatie vanuit professionaliteit en ervaringsdeskundigheid en combineren de wetenschappelijke kennis met verhalen van ervaringsdeskundigen.
Tijdens deze interactieve voorlichting krijg je meer zicht op hersenletsel, de vaak onzichtbare gevolgen hiervan en handvatten hoe hier mee om te gaan.

Wat is Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)?

NAH is een verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen die ontstaan zijn na de geboorte, in de loop van het leven. Bijvoorbeeld ten gevolge van een ziekte of ongeval. Er is sprake van een breuk in de levenslijn. De wereld is niet meer zoals hij was, veelal met een complexe combinatie van gevolgen.
Vooral de onzichtbare gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied leveren vaak allerlei problemen op, zowel voor de persoon zelf als voor de naasten. Ook de werkomgeving kan tegen deze problemen aanlopen, er ontstaat vaak onbegrip. Het is zoeken om de juiste ondersteuning te bieden. Meer inzicht over hersenletsel en de gevolgen hiervan levert vooral meer begrip en een betere communicatie met elkaar.

Voor wie?

Voor organisaties die te maken hebben met mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en meer willen weten over de (vaak onzichtbare) gevolgen van hersenletsel.

Wat levert het op?

Medewerkers in organisaties hebben meer zicht op wat hersenletsel is, welke impact dit heeft in het dagelijkse leven en ontvangen handvatten hoe hiermee om te gaan.

Meer weten?

Neem telefonisch contact op met Marja Steegenga 06 10325212 of Ellis Merkelijn 06 10555744 of stuur een mail naar info@hersenletselsupport.nl