Support professionals

De professionals van NAH Zorg zijn enthousiaste gebruikers van de ‘Met MAF meer mens’ training in de begeleiding van hun cliënten met hersenletsel en hun naasten. Bedrijfsleider en zorgprofessional Frank de Boer verteld over zijn ervaringen.

Scholing Hersenletsel

Waardevol, praktisch toepasbaar en inspirerend’ zijn enkele enthousiaste reacties van de eerste gecertificeerde ambulant begeleiders over de scholing ‘Met Maf Meer Mens voor professionals’.

Steeds meer professionals zijn zoekende naar tools die na de revalidatie ingezet kunnen worden in de begeleiding van mensen met hersenletsel en hun naasten. De online training ‘Met MAF meer mens’ biedt, in combinatie met het werkboek, professionals een rode draad in deze begeleiding. Meer achtergrondinformatie en scholing over de achterliggende MAF-methodiek en het herstelconcept is hierbij van belang.

 Door de verdieping en de training eerst zelf te ervaren kan ik nog meer aansluiten bij het herstelproces van cliënten.

HersenletselSupport biedt workshopscursussen en scholing voor professionals. Het aanbod bestaat uit individuele inschrijvingen met kostprijs per persoon of een incompany aanbod op basis van uur/dag(deel) tarieven. HersenletselSupport werkt vanuit een combinatie van professionaliteit en ervaringsdeskundigheid. Om deze unieke combinatie te waarborgen werkt HersenletselSupport altijd op basis van twee trainers.

Online Workshop ‘Met MAF meer mens voor professionals’

Een kennismaking met de online training ‘Met MAF meer mens’ waarin je een inkijk krijgt in de opbouw en verschillende thema’s van de 6 modules. Deze workshop geeft je informatie en inspiratie waarmee je goed zicht hebt op welke wijze en voor wie je ‘Met MAF meer mens’ kunt inzetten.
Duur:                           1 dagdeel  (3 uur)

Online Cursus ‘Met MAF meer mens voor professionals’

Een interactieve cursus van 4 bijeenkomsten waarin je de volledige online training ook zelf gaat doorlopen. In de startbijeenkomst nemen wij je mee in de achterliggende methodieken van ‘Met MAF meer mens’; Mindfulness, ACT, Focussen en het herstelconcept. Vervolgens bespreken wij met tussenpozen van minimaal 2 weken steeds 2 modules uit de online training.

Bijeenkomst 1: Introductie opzet en methodieken
Bijeenkomst 2: Module 1 en 2
Bijeenkomst 3: Module 3 en 4
Bijeenkomst 4: Module 5 en 6 / samenvatting

Je ontvangt handvatten en tips uit de praktijk hoe je als professional ‘Met MAF meer mens’ kunt inzetten in de ambulante begeleiding van mensen met NAH én hun naasten.

Daarnaast kun je het geleerde na afloop ook meteen in de praktijk brengen met de gratis voucher waarmee je 1 cliënt kosteloos de online training kunt aanbieden.
Duur:                           4 x 2 uur

Training Basis MAF-coach NAH

Een geaccrediteerde training voor Professionals
Wordt vanaf 10 september 2024 aangeboden door
AXON leertrajecten

Samen werken aan herstel met behulp van begeleidingsmodel en online training ‘Met Maf Meer Mens’
Herstellen ná de revalidatie, hoe doe je dat? Hoe krijg je weer meer regie over je leven na zo’n ingrijpende gebeurtenis als hersenletsel? Hoe kan jij als professional je cliënten en naasten in dit proces coachen, passend bij hun vraag?
Steeds meer professionals zoeken naar tools die henzelf én de cliënt hierin kunnen ondersteunen. De bewezen effectieve online training ‘Met MAF meer mens’ geeft professionals houvast in deze coaching én cliënten in hun herstel.
Deze training is mede mogelijk gemaakt door de Hersenstichting.

De cursus
In deze 4-daagse cursus leer je hoe je als professional de MAF-methodiek ‘Met MAF Meer Mens’(MMMM) inzet in de begeleiding van mensen met NAH én hun naasten. Jouw houding als professional is hierbij essentieel. Hoe sluit je aan bij datgene wat op dat moment speelt, durf je door te vragen. Je ontvangt praktische tools, ervaart zélf hoe de MAF methodiek behulpzaam is en past het geleerde direct toe in de praktijk met jouw cliënt. Voor jouw cliënt is er een in deze cursusprijs inbegrepen gratis training beschikbaar. In de cursus wordt je intensief begeleid door 2 docenten, waarvan één ervaringsdeskundige,

Voor wie
Deze cursus is voor (ambulant) begeleiders die mensen met hersenletsel en de direct omgeving begeleiden, waarbij ze gebruik (willen gaan) maken van de online training ‘Met MAF meer mens’ (MMMM). Deze online training biedt handvatten voor zowel professional als cliënt.

  • Je bent bijvoorbeeld consulent, maatschappelijk werker, (ambulant) begeleider of psycholoog;
  • Je hebt een hbo-denkniveau en beschikt over basiskennis van hersenletsel en de (psychosociale) gevolgen ervan.
  • Omdat je in de cursus het geleerde toe gaat passen bij een cliënt, is het van belang dat je op dit moment in de praktijk werkzaam bent.

Resultaat
Na afloop van deze cursus:

  • ken je de methodische opbouw en achtergrond van ‘Met MAF meer mens’;
  • heb je zelf ervaren welke ondersteuning de online training MMMM kan bieden;
  • heb je tools, kennis en vaardigheden opgedaan om een cliënt met hersenletsel op maat te coachen en ondersteunen, zodat je beter aansluit op de vraag én sneller tot de kern komt;
  • (her)ken je de achtergrond en fasen uit het persoonlijk herstelproces van de cliënt en kun je hierbij aansluiten;
  • heb je jouw eigen professionele houding en attitude verder ontwikkeld.

Voor de volledige beschrijving van de training ‘Basis MAF-coach NAH’ aangeboden door AXON leertrajecten, klik hier.

Meer weten?

Alle cursussen/scholingen zijn ook incompany mogelijk. Wilt u meer weten over onze scholingen?

Neem telefonisch contact op met Marja Steegenga 06 10325212 of Ellis Merkelijn 06 10555744 of stuur een mail naar info@hersenletselsupport.nl