Advies op maat bij Hersenletsel voor werkgevers

 • Zoekt u advies en/of begeleiding in verband met een medewerker die getroffen is door NAH?
 • Wilt u een gezond en productief leef en werkklimaat voor hem of haar realiseren?
 • Wilt u meer kennis en inzicht verkrijgen over de gevolgen van NAH zodat u beter in staat bent om uw medewerker adequaat te kunnen begeleiden?

Dan biedt HersenletselSupport advies en ondersteuning, passend bij de vraag!

Hersenletsel kent een verscheidenheid aan gevolgen op allerlei gebieden. Er is sprake van een grote diversiteit aan oorzaken en een verschil in ernst en mate van hersenletsel.

Begeleiding van een medewerker met hersenletsel vraagt maatwerk en specifieke competenties. Specifieke expertise is noodzakelijk om goede ondersteuning te bieden aan mensen met NAH en hun vaak complexe problematiek. Hierbij zijn enkele punten essentieel:

 • Voldoende kennis van NAH
  • Werking van het brein
  • Oorzaken en vormen van hersenletsel
  • Gevolgen van hersenletsel en de betekenis daarvan voor het functioneren van de cliënt en cliëntomgeving.
  • Praktische handvatten voor wat wel en niet helpt
  • Attitudevorming; aandacht voor juiste bejegening
  • Inzicht in verwerkingsproblematiek
 • Beseffen welke impact NAH heeft voor de individuele cliënt en diens omgeving
 • Hanteren adequate omgangsvormen

HersenletselSupport biedt advies en ondersteuning op maat

Wij werken intensief samen met een team van betrokken en inspirerende professionals waarmee wij in staat zijn de juiste kennis en expertise te leveren. Zo beschikken we in ons netwerk over een neuropsycholoog, revalidatiearts, fysiotherapeut en arbeidsdeskundige.

Meer weten?

Neem telefonisch contact op met Marja Steegenga 06 10325212 of Ellis Merkelijn 06 10555744 of stuur een mail naar info@hersenletselsupport.nl

Om je grenzen te verleggen
moet je ze eerst erkennen en accepteren