Privacybeleid

Vanwege een nieuwe Europese wet, voor betere gegevensbescherming, de AVG (Algemeen Verordening Gegevensbescherming) is ons privacybeleid aangescherpt.

Wij beschermen je gegevens zorgvuldig en gebruiken je gegevens niet voor andere doelen. In ons privacybeleid kan je hier meer over lezen.

Kwaliteitsgarantie

Marja Steegenga, eigenaar van Mijander, is geregistreerde ZKM®-coach en erkend loopbaanprofessional , Mindfulness- en ACTtrainer.

De ZKM wordt wetenschappelijk ondersteund door het researchprogramma “ Valuation and Motivation” van de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Een programma wat internationaal de erkenning “Excellent” heeft gekregen.

Lees meer

Over Marja Steegenga

Even stilstaan om weer vooruit te gaan

Dat is voor mij een wezenlijke slogan. Zowel in mijn werk als coach / trainer als ook in mijn eigen leven. Stilstaan, een pas op de plaats maken en van daaruit weer keuzes of  beslissingen nemen.

In de 25 jaar dat ik met en voor mensen met hersenletsel en hun naasten heb gewerkt, heb ik veel van hen geleerd. Ik heb veel respect hoe mensen na een breuk in hun levenslijn, vaak noodgedwongen, met vallen en opstaan weer hun weg kiezen en (vaak andere) perspectieven zien.

Pionieren, verbinden, kijken naar mogelijkheden

is een rode draad in mijn werkzame leven. Het opzetten en ontwikkelen van nieuwe projecten. Het verbinden van mensen / organisaties. Blijven kijken naar mogelijkheden na een periode van verlies. Zo heb ik Werkondersteuning voor mensen met hersenletsel in Friesland opgezet. De boer op, in gesprek gaan, werkplekken zoeken voor mensen met hersenletsel, het ontwikkelen van een methodiek. Luisteren naar de verhalen van de mensen met hersenletsel en betrokkenen. Samen stilstaan bij rouw en verlies en ook onderzoeken van nieuwe mogelijkheden en perspectieven. Het is mooi om te zien dat mensen na zo’n heftige gebeurtenissen ook weer in staat zijn de draad van hun leven op te pakken.

Vanaf 2008 ben ik zeven jaar coördinator geweest van het Advies- Informatieteam Hersenletsel Groningen / Drenthe. Als voorzitter van het Hersenletselteam (een multi-disciplinair team) hebben we veel vragen van mensen met hersenletsel of hun verwanten besproken. Het in kaart brengen en verbinden van organisaties die werken met mensen met hersenletsel, een actieve bijdrage leveren aan het landelijk overleg, opzetten van een klankbordgroep en het HersenletselCentrum behoorden tot mijn werkzaamheden. Sinds 2003 heb ik daarnaast mijn eigen bedrijf Mijander in de garage voor persoonlijk onderhoud.

Mijn drive in mijn werk als ZKM-coach®, trainer en erkend loopbaanadviseur, is het versterken van persoonlijke kwaliteiten. Stilstaan bij werk- functionerings- of levensvragen, zowel individueel als in een groep. Ik vind het belangrijk dat mensen daarbij met vertrouwen en compassie naar zichzelf en hun omgeving kijken en spreek hen aan op hun eigen verantwoordelijkheid en kracht.

Door deel te nemen aan netwerkbijeenkomsten, intervisie, volgen van trainingen /bijscholingen blijf ik geïnspireerd om mijn aanbod te ontwikkelen en te vernieuwen.

Ik werk graag met het ZKM zelfonderzoek in combinatie met mindfulness, ACT en Focussen. Dit is een werkwijze die veel resultaat oplevert. Mensen krijgen zicht op competenties en valkuilen. Na afloop van het traject hebben mensen weer meer grip op de eigen situatie hebben. Mijn jarenlange ervaring met Mindfulness, ACT en Focussen heb ik gebundeld in de MAF training. Door de MAF training leren mensen de nieuwe inzichten nog beter toe te passen in hun dagelijkse werk / leven.

Lees meer op de linked-in pagina van Marja