Onderzoek effecten ZKM

Uit het laatste onderzoek naar het effect van ZKM gemeten onder 100 clienten die anoniem de evaluatie voor clienten van de ZKM vereniging hebben ingevuld blijkt dat:

  • Het ZKM traject wat betreft algemene tevredenheid gemiddeld het cijfer 8,6 heeft gekregen.
  • De ervaren effectiviteit van het ZKM traject een gemiddelde 7,7 scoort.
  • De ervaren persoonlijke ontwikkeling in het ZKM  traject gemiddeld met een 7,4 beloond is.

Resultaten uit het onderzoek van Mijander

  • De relatie met de coach / counselor          tussen 8,8 en 9,8
  • De persoonlijke ontwikkeling                    tussen 7 - 8
  • Het effect / algehele tevredenheid ZKM     8,8

Het onderzoek was zowel gericht op kwalitatieve als kwantitatieve aspecten en richtte zich ook op de kwaliteit van de vragenlijst. De evaluaties en het vervolgonderzoek voor volwassenen werden door Anke Abels gebruikt voor een masterscriptie bij Fontys Hogeschool. De uitkomsten van het vervolgonderzoek zijn zeer positief.

pdfpublicatie ZKM evaluatieonderzoek

Contactgegevens

Stichting HersenletselSupport
info@hersenletselsupport.nl
Ellis Merkelijn: 0610555744
Marja Steegenga: 0610325212

Sânbuorren 16
9216 VC Oudega (SM)

Download folder hier.
folder hls

Steun Stichting HersenletselSupport

Wil je het werk van Stichting HersenletselSupport steunen door een gift? We stellen een financiële bijdrage op ons rekeningnummer bij de Triodosbank zeer op prijs.

NL04 TRIO 0338 4317 05
t.n.v. Stichting HersenletselSupport