Aanmelden met MAF meer mens

Mantelzorg

Aanmeldformulier mantelzorg

* verpicht veld
Hoe heb je van met MAF meer mens gehoord?
maflogo1.jpg

Het gaat er niet om wat je overkomt

Het gaat erom wat jij ermee gaat doen

Deze e-learning is kosteloos dankzij het winnen van de Hersenbokaal van de Hersenstichting.

Contactgegevens

Stichting HersenletselSupport
info@hersenletselsupport.nl
Ellis Merkelijn: 0610555744
Marja Steegenga: 0610325212

Sânbuorren 16
9216 VC Oudega (SM)

Download folder hier.
folder hls

Steun Stichting HersenletselSupport

Wil je het werk van Stichting HersenletselSupport steunen door een gift? We stellen een financiële bijdrage op ons rekeningnummer bij de Triodosbank zeer op prijs.

NL04 TRIO 0338 4317 05
t.n.v. Stichting HersenletselSupport